gu_green.png

Stoppa utbyggnaden av Arlanda

skriv under!
Namninsamling till regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 Flyget är inte framtiden! 

Just nu pågår en stor politisk strid om Arlanda ska byggas ut eller inte. Socialdemokraterna och moderaterna vill fördubbla flygandet till och från Arlanda till 2050 och bygga en till landningsbana - trots att alla vet att vi måste drastiskt kapa utsläppen för att rädda klimatet. De flesta vill att flyget ska beskattas hårdare och satsa mer pengar på tåget.

Det är vi som är framtiden. Vi tänker aldrig acceptera att S & M tar den ifrån oss.

ENGAGERA DIG!

Följ med oss på resan mot en fossilfri och jämställd framtid. 

gu_green.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram